Kære venner,

 Som I, vore læsere, muligvis husker, bragte vi for nogen tid siden en artikel af Minna Heimbürger fra et gammelt jubilæumsskrift, idet vi samtidig redegjorde for vore anstrengelser med at finde frem til forfatteren for at opnå hendes tilladelse til at bringe artiklen. Trods ihærdig søgen bar denne ikke frugt, og vi traf så det beklagelige og forkerte valg at bringe artiklen uden tilladelse.
 Dette strider ellers mod vor generelle politik: kun at bringe artikler med forfatterens tilladelse, og kun hvis det kan ske, uden at vi skal betale honorar af nogen art. Dette sidste er helt nødvendigt, da vi dels ikke råder over midler til sådanne honorarer og ej heller over den nødvendige administration til at sikre behørig indberetning til SKAT af sådanne udbetalinger. Bloggen er ren hobby for os.
 Efterfølgende fik vi så en henvendelse fra Minna Heimbürger, der stillede krav om honorering, men siden frafaldt dette krav på betingelse af, at vi bringer denne notits.
 Selve indlægget blev naturligvis fjernet fra bloggen, så snart vi modtog forfatterens henvendelse.
 Hjertelige forårshilsner fra Lene Byfoged og Lise Brastrup Clasen”

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.