Strikket Gardersoldat

© Mønstertidende (Femina)

Nedenstående strikkeopskrift er fra Mønstertidende 1939 (nu Femina) og gengives med tilladelse af ugebladet Femina.IMG_20160416_0001

Soldaterdukke. Selve Dukken sys først som forklaret til strikket Sømand , eller en gammel Dukke kan fikses op med et nyt Overtræk.IMG_20160416_0004

Trøjen begynder man med Ryggen langs nederste Kant, hvor der slaas saa mange M. (Masker) op, som svarer til Bredden. Strik glat ret, d.v.s. ret frem og vrang tilbage op til Armene, hvor der til Ærmerne opslaas saa mange M., som passer til Ærmelængden ned til de hvide Opslag. Strik saa over hele Bredden op til Halsudskæringen, idet der paa det sted, hvor Ærmerne begyndte, kan tages 1 M. ud paa hver Pind, saa der bliver lidt mere Vidde over skuldrene. Til Halsudskæringen lukkes af for de midterste M., maal på Dukken, derefter fortsættes i to Dele til Halsudskæringen foran. Naar Midten af Skulderen er naaet, tages der nu tilsvarende ind, som der før blev taget ud i hver Side. Fra Halsudskæringen foran, hvor der opslaas lige saa mange M., som der bagtil blev lukket af, strikkes der igen i eet Stykke, idet der ned langs Midten strikkes 2 eller 3 M. med hvidt. Pas paa at krydse traadene ved Overgangen fra den ene Farbe til den anden. Naar  Ærmerne er færdige, lukkes af i hver Side for lige saa mange M., som der blev slaaet op, og der fortsættes til nederste Kant af Trøjen, hvor der sluttes af med en Vrangpind på Rette.

Benklæderne strikkes nu i fortsættelse af Trøjen, men med mørkeblaat; fra Bene strikkes i to Dele til nederste Kant, luk af.

Kantm. forneden af Ryggen tages op, og bagerste Benklædedel strikkes som forreste, begynd med en Vrangpind på retten.

Kantmaskerne forneden af Ærmerne tages op, og med hvidt strikkes Opslagene med glat ret, eventuelt på et Nr. finere Pinde.

Til Kraven tages Kantmaskerne i Halsudskæringen op på de fine Pinde, og der strikkes glat ret, de forreste 2 eller 3 M. i hver Side strikkes ret med hvidt, ellers strikkes med mørkeblaat.

Bæltet strikkes med hvidt og ret frem og tilbage paa en opslagning, der svarer til Taillevidden. Strik 5 Pinde, luk af.

Epauletterne strikke ligeledes med det mørkeblaa Garn og med ret alene. Huen kan hækles i Løkkehækling eller strikkes på følgende Maade:

Med sort Uldgaarn opslaas saa mange M., som svarer til Hovedvidden. 1. Pind: Ret – 2. Pind: 1 ret,  * stik højre Pind gennem næste M., som om man vilde strikke en Retmaske, Traaden vikles 3 Gange om venstre Haands Pegefinger, Traaden slaas om venstre Pind og trækkes gennem M., der bliver paa venstre Pind, og der er nu 4 løkker om Pegefingeren. Stik derefter højre Pind fra venstre mod højre gennem de 4 løkker, træk Traaden igennem, Løkkerne bliver stadig paa Fingeren, med venstre Pind løftes nu 2. M. paa højre Pind over 1. M., og der lukkes for Løkkerne, strik saa i bagerste del af den oprindelige M. paa venstre Pind, og Løkkerne skubbes af Pegefingeren, gentag fra * Pinden ud, og der er 2 M. for hvert Bundt Løkker. – 3. Pind: 1 ret, saa 2 ret sammen Pinden ud. – 4. og 5. Pind: Ret, og de sidste 4 Pinde gentages, til Huen har den nødvendige Højde, luk af.

En gul Luftmaskesnor danner Hageremmen. De færdige Dele presses, trækkes over Dukken og sys sammen.

IMG_20160416_0003God fornøjelse

Lene

 

Strikket Sømand

© Mønstertidende (Femina)

Nedenstående strikkeopskrift er fra Mønstertidende 1939 (nu Femina) og gengives med tilladelse af ugebladet Femina.IMG_20160416_0003

Matrosdukke. Kludedukkerne optræder stadig i nye skikkelser, her er det sidste nye. Selve dukken gør man bedst i at lave først, hvilket ikke er svært, naar man er lidt fiks paa Fingrene, der er jo ikke megen Facon paa en saadan Dukke. Der anvendeset fastvævet stof og stoppes ud med Kapok eller Vat. Det er nu lettere at strikke hele Overtrækket til Dukken, naar man kan maale sig frem efter denne. Modellen her maaler ca. 40 cm i Højde, men man kan selvfølgelig give den en hvilken som helst Størrelse.

Strik med ret tykt uldgarn og tilsvarende Pinde, til selve Dragten med mørkeblaat og hvidt, medens Huen kan sys i stof.IMG_20160416_0004

Blusen begyndes forneden med en tilstrækkelig lang Opslagning, pas paa at Blusen skal slutte glat til kroppen. Strik glat ret, d.v.s. ret frem og vrang tilbage, op til Armene, hvor der langs hver Side opslaas så mange nye M., som er nødvendige til Ærmerne med de stribede Opslag.Strik i denne Bredde op til Halsudskæringen, hvor der lukkes af for de midterste Masker, fortsæt i to Dele til Halsudskæringen foran, hvor nye Masker slaas op, og der strikkes igen over hele Bredden, til Ærmerne er færdige; luk saa af for lige saa mange Masker, som blev slaaet op, og man fortsætter derefter til nederste Kant af  Blusen. Benklæderne kan nu strikkes i Fortsættelse af Blusen, hvis nederste Kant da angives ved en vrangpind på Retten. Naar Benene er naaet, deles der paa Midten og strikkes videre i to Dele til nederste Kant, luk af. Kantmaskerne forneden af Ryggen tages op, og herpaa strikkes bagerste Benklædedel, begynd med en Vrangpind paa Retsiden.

Kantmaskerne forneden af Ærmerne tages op paa et Nr. finere Pinde, og Opslagene strikkes med skiftevis 2 Pinde med blaat og 2 Pinde med hvidt.

Kraven kan strikkes til i Halsudskæringen eller sys til bagefter. Begynd med et Maskeantal der passer til den halve Halsvidde, paa begyndelsen af hver pind tages 1 Maske ud. Efter nogle Pinde med blaat alene strikkes skiftevis 2 Pinde med hvidt og 2 Pinde med blaat, tag stadig ud, saa man efter sidste blaa Stribe har naaet Midten foran, luk af.

De færdige Dele presses, trækkes over Dukken og sys sammen.

God fornøjelse!IMG_20160416_0001

Lene