Strikket Gardersoldat

© Mønstertidende (Femina)

Nedenstående strikkeopskrift er fra Mønstertidende 1939 (nu Femina) og gengives med tilladelse af ugebladet Femina.IMG_20160416_0001

Soldaterdukke. Selve Dukken sys først som forklaret til strikket Sømand , eller en gammel Dukke kan fikses op med et nyt Overtræk.IMG_20160416_0004

Trøjen begynder man med Ryggen langs nederste Kant, hvor der slaas saa mange M. (Masker) op, som svarer til Bredden. Strik glat ret, d.v.s. ret frem og vrang tilbage op til Armene, hvor der til Ærmerne opslaas saa mange M., som passer til Ærmelængden ned til de hvide Opslag. Strik saa over hele Bredden op til Halsudskæringen, idet der paa det sted, hvor Ærmerne begyndte, kan tages 1 M. ud paa hver Pind, saa der bliver lidt mere Vidde over skuldrene. Til Halsudskæringen lukkes af for de midterste M., maal på Dukken, derefter fortsættes i to Dele til Halsudskæringen foran. Naar Midten af Skulderen er naaet, tages der nu tilsvarende ind, som der før blev taget ud i hver Side. Fra Halsudskæringen foran, hvor der opslaas lige saa mange M., som der bagtil blev lukket af, strikkes der igen i eet Stykke, idet der ned langs Midten strikkes 2 eller 3 M. med hvidt. Pas paa at krydse traadene ved Overgangen fra den ene Farbe til den anden. Naar  Ærmerne er færdige, lukkes af i hver Side for lige saa mange M., som der blev slaaet op, og der fortsættes til nederste Kant af Trøjen, hvor der sluttes af med en Vrangpind på Rette.

Benklæderne strikkes nu i fortsættelse af Trøjen, men med mørkeblaat; fra Bene strikkes i to Dele til nederste Kant, luk af.

Kantm. forneden af Ryggen tages op, og bagerste Benklædedel strikkes som forreste, begynd med en Vrangpind på retten.

Kantmaskerne forneden af Ærmerne tages op, og med hvidt strikkes Opslagene med glat ret, eventuelt på et Nr. finere Pinde.

Til Kraven tages Kantmaskerne i Halsudskæringen op på de fine Pinde, og der strikkes glat ret, de forreste 2 eller 3 M. i hver Side strikkes ret med hvidt, ellers strikkes med mørkeblaat.

Bæltet strikkes med hvidt og ret frem og tilbage paa en opslagning, der svarer til Taillevidden. Strik 5 Pinde, luk af.

Epauletterne strikke ligeledes med det mørkeblaa Garn og med ret alene. Huen kan hækles i Løkkehækling eller strikkes på følgende Maade:

Med sort Uldgaarn opslaas saa mange M., som svarer til Hovedvidden. 1. Pind: Ret – 2. Pind: 1 ret,  * stik højre Pind gennem næste M., som om man vilde strikke en Retmaske, Traaden vikles 3 Gange om venstre Haands Pegefinger, Traaden slaas om venstre Pind og trækkes gennem M., der bliver paa venstre Pind, og der er nu 4 løkker om Pegefingeren. Stik derefter højre Pind fra venstre mod højre gennem de 4 løkker, træk Traaden igennem, Løkkerne bliver stadig paa Fingeren, med venstre Pind løftes nu 2. M. paa højre Pind over 1. M., og der lukkes for Løkkerne, strik saa i bagerste del af den oprindelige M. paa venstre Pind, og Løkkerne skubbes af Pegefingeren, gentag fra * Pinden ud, og der er 2 M. for hvert Bundt Løkker. – 3. Pind: 1 ret, saa 2 ret sammen Pinden ud. – 4. og 5. Pind: Ret, og de sidste 4 Pinde gentages, til Huen har den nødvendige Højde, luk af.

En gul Luftmaskesnor danner Hageremmen. De færdige Dele presses, trækkes over Dukken og sys sammen.

IMG_20160416_0003God fornøjelse

Lene

 

Strikket Sømand

© Mønstertidende (Femina)

Nedenstående strikkeopskrift er fra Mønstertidende 1939 (nu Femina) og gengives med tilladelse af ugebladet Femina.IMG_20160416_0003

Matrosdukke. Kludedukkerne optræder stadig i nye skikkelser, her er det sidste nye. Selve dukken gør man bedst i at lave først, hvilket ikke er svært, naar man er lidt fiks paa Fingrene, der er jo ikke megen Facon paa en saadan Dukke. Der anvendeset fastvævet stof og stoppes ud med Kapok eller Vat. Det er nu lettere at strikke hele Overtrækket til Dukken, naar man kan maale sig frem efter denne. Modellen her maaler ca. 40 cm i Højde, men man kan selvfølgelig give den en hvilken som helst Størrelse.

Strik med ret tykt uldgarn og tilsvarende Pinde, til selve Dragten med mørkeblaat og hvidt, medens Huen kan sys i stof.IMG_20160416_0004

Blusen begyndes forneden med en tilstrækkelig lang Opslagning, pas paa at Blusen skal slutte glat til kroppen. Strik glat ret, d.v.s. ret frem og vrang tilbage, op til Armene, hvor der langs hver Side opslaas så mange nye M., som er nødvendige til Ærmerne med de stribede Opslag.Strik i denne Bredde op til Halsudskæringen, hvor der lukkes af for de midterste Masker, fortsæt i to Dele til Halsudskæringen foran, hvor nye Masker slaas op, og der strikkes igen over hele Bredden, til Ærmerne er færdige; luk saa af for lige saa mange Masker, som blev slaaet op, og man fortsætter derefter til nederste Kant af  Blusen. Benklæderne kan nu strikkes i Fortsættelse af Blusen, hvis nederste Kant da angives ved en vrangpind på Retten. Naar Benene er naaet, deles der paa Midten og strikkes videre i to Dele til nederste Kant, luk af. Kantmaskerne forneden af Ryggen tages op, og herpaa strikkes bagerste Benklædedel, begynd med en Vrangpind paa Retsiden.

Kantmaskerne forneden af Ærmerne tages op paa et Nr. finere Pinde, og Opslagene strikkes med skiftevis 2 Pinde med blaat og 2 Pinde med hvidt.

Kraven kan strikkes til i Halsudskæringen eller sys til bagefter. Begynd med et Maskeantal der passer til den halve Halsvidde, paa begyndelsen af hver pind tages 1 Maske ud. Efter nogle Pinde med blaat alene strikkes skiftevis 2 Pinde med hvidt og 2 Pinde med blaat, tag stadig ud, saa man efter sidste blaa Stribe har naaet Midten foran, luk af.

De færdige Dele presses, trækkes over Dukken og sys sammen.

God fornøjelse!IMG_20160416_0001

Lene

 

En Negersoldat, at falde i søvn med!

© Mønstertidende (Femina)

Nedenstående strikkeopskrift er fra Mønstertidende 1939 (nu Femina) og gengives med tilladelse af ugebladet Femina.

Denne skønne strikkede dukke faldt jeg over, en dag jeg kiggede nogle gamle Mønstertidender, jeg har liggende igennem. Denne dukke er bare så skøn, så den skal da med her på bloggen. Jeg var heldig, at få tilladelse til at bringe opskriften sammen med et par lige så dejlige dukker, en sømand og en garder. Dem får I senere opskrifterne på!IMG_20160408_0006

God strikkelyst

Lene Byfoged

Tænk selv at kunne lave Deres egen lille Drengs eller Piges Ynglingsdukke, den der foretrækkes i Sengen om Aftenen, fordi den er så blød og god og har saadan et forstaaende Udtryk i Øjnene. De kan lave den selv af Uldgarnrester, hør blot hvordan:

Strikket Dukkedreng. Der anvendes til den ca. 35 cm høje Dukke bedst 4-traadet Uldgarn og tilsvarende pinde, saa 12 M. (Masker) i Bredden maaler 5 cm. Der vil medgaa ca. 30. g sort eller mørkeblaat til Hovedet, 30 g rødt til Trøjen og 30 g lyseblaat til Benklæderne.

Ryggen: Begynd forneden af Trøjens Skød med 30 M. paa Pinde Nr. 3½. Der strikkes kun ret frem og tilbage. 1. Pind: Ret. – 2. Pind: 2 ret, 2 sm. (sammen), , strik til de sidste 4 M., saa 2 sm, 2 ret. – Gentag disse 2 Pinde endnu 4 Gange, og der er 20 M. tilbage, der foreløbig sættes paa en ekstra Pind. Til hvert Ben opslaas forneden 10 M. med sort eller mørkeblaat. Strik 12 Pinde ret, skift til det lyseblaa Garn og strik 48 pinde ret. Begge Ben strikkes saaledes, og alle 20 M. samles paa samme Pind, og der strikkes 17 Pinde ret. – Tag derefter de 20 M. fra Skødet og hold dem foran de blaa M., fortsæt med rødt og strik paa første Pind stadig 1 rød og 1 blaa M. sammen. ** Strik endnu 28 Pinde med rødt, og til Armene opslaas 20 nye M. i hver side. Paa de 60 M. strikkes 10 Pinde, og paa begyndelsen af de næste 4 Pinde lukkes der af for 10 M., derefter lukkes de midterste 20 M. af.

Forsiden af Dukken: Til den ene Side af Skødet opslaas 10 M. med rødt. 1. Pind: Ret. – 2. Pind: 2 ret, 2 sm, strik til de sidste 2 M., tag ud i næste M., 1 ret. – Disse 2 Pinde gentages endnu 4 Gange, og de 10 M. sættes på en ekstra Pind. Den anden side af Skødet strikkes tilsvarende, men modsat. Derefter strikkes som til Ryggen og til Taillen, hvor Skødets 2 Dele holdes foran Benklæderne, og paa næste Pind strikkes igen 1  rød og 1 blaa M. sm. Strik derefter som fra ** i Ryggen.

Hovedet: 10 M. slaas op med sort eller mørkeblaat, strik 3 Pinde ret, derefter tages 1 M. ud i begge Sider af næste og derefter af hver 4. Pind, til der er taget 4 Gange ud, og der er 18 M. – Strik 10 Pinde lige op, derefter strikkes 2 sm. i begge sider af næste og derefter af hver 4. Pind, til der igen er 10 M. tilbage. Strik 3 Pinde, luk af. – Strik et stykke til på samme Maade. Forneden af Ærmerne tages 12 M. op og der strikkes med sort eller mørkeblaat til Hænderne. Strik 9 Pinde ret, luk af for 2 M. paa begyndelsen af de næste 2 Pinde, strik 2 Pinde, luk af. Kraven strikkes med hvidt paa en Opslagning af 24 M. Strik 1 Pind, tag derefter 1 M. ud i begge Sider af hver af de næste 6 Pinde, strik 1 Pind, luk af. Dukken sys derefter sammen og stoppes ud med Vat, knapper sys paa Trøjen foran, hvide Lærredsknapper danner Øjnene; Næse og Mund sys med røde Kontursting. Haaret dannes af ca. 7½ ca lange Traadender, der lægges dobbelt og indtrækkes langs Kanten af Hovedet paa samme Maade som man indknytter Frynser. Naar Kraven er syet til, kan der paasys en lyseblaa Silkesløjfe, og om Taillen spændes et smalt Læderbælte.IMG_20160408_0002

Som sædvanligt vil det være rigtigt dejligt, hvis nogen der strikker dukken, vil vise alle os andre resultatet.